Penderecki | Siedem bram Jerozolimy @ Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Szczecin [14 grudnia]

Penderecki | Siedem bram Jerozolimy


333
14
grudnia
19:00 - 21:00

 Strona wydarzenia
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin, Poland
Penderecki | 7 gates of Jerusalem
[English version below]

ARTYŚCI
✪ Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie
Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie (CHAPS)
✪ Chór Akademii Morskiej w Szczecinie
✪ Chór Teatru Wielkiego w Poznaniu
✪ Sławomir Holland — narrator
Iwona Hossa — sopran
Anna Lubańska — mezzosopran
✪ Adam Zdunikowski — tenor
✪ Piotr Nowacki — bas
✪ Krzysztof Penderecki — dyrygent

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — PROGRAM
♬ Krzysztof Penderecki — Symfonia nr 7 Siedem bram Jerozolimy

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Bilety (60-100 PLN) dostępne na stronie internetowej oraz kasie Filharmonii.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Prawdziwy monument wystawił Krzysztof Penderecki Jerozolimie na 3000. rocznicę jej powstania. Na tę okazję skomponował swoją VII symfonię „Siedem bram Jerozolimy”. Prawykonanie odbyło się 9 stycznia 1997 roku w Jerozolimie, a wzięła w nim udział ogromna międzynarodowa obsada: chóry z Monachium, Stuttgartu i Lipska oraz jerozolimska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Lorina Maazela.

Kompozycja, w założeniu pisana jako gatunek symfonii, rozrosła się do monumentalnych oratoryjno-kantatowych rozmiarów, angażując olbrzymi aparat wykonawczy: orkiestrę z rozbudowaną sekcją perkusji, trzy chóry, solistów i recytatora. Potężna jest również forma utworu – siedmiu legendarnym bramom miasta odpowiada siedem części dzieła, w których kompozytor wykorzystał teksty zaczerpnięte ze Starego Testamentu – z Księgi Psalmów oraz Ksiąg Prorockich (Ezechiela, Jeremiasza, Daniela i Izajasza). O tym, jak istotna dla kompozytora jest warstwa słowna dzieła, świadczy jego zalecenie, by tekst wygłaszany przez recytatora pozostawał zawsze w języku zrozumiałym dla słuchacza.

Kompozycja jest przykładem realizacji idei „wielkiej syntezy”, w której twórca odwołuje się do uniwersalnych wartości i łączy tradycję muzyczną różnych epok z nowoczesnymi środkami wyrazu. Stąd w symfonii wyraźne odwołania do spuścizny wielkich twórców form religijnych, wokalno-instrumentalnych, gatunku chorału, śpiewu a cappella i polichóralności. Novum w blisko godzinnym utworze są tubafony – instrumenty zbudowane z długich rur według projektu samego Pendereckiego. Na niezwykłość odbioru dzieła wpływ ma również topofoniczne (przestrzenne) rozmieszczenie muzyków.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ###
[English version]

ARTISTS
✪ Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra
✪ Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra Jan Szyrocki Academic Choir of the West Pomeranian University of Technology
✪ Choir of the Maritime Academy in Szczecin
✪ Poznań Opera House Choir
✪ Sławomir Holland — narrator
✪ Iwona Hossa — soprano
✪ Anna Lubańska — mezzosoprano
✪ Adam Zdunikowski — tenor
✪ Piotr Nowacki — bass
✪ Krzysztof Penderecki — conductor

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ♬ Krzysztof Penderecki — Symfonia nr 7 Siedem bram Jerozolimy

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Tickets (60-100 PLN) available at www and ticket office.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — A real monument was given by Krzysztof Penderecki to Jerusalem on the 3000th anniversary of its foundation. For this occasion he composed his seventh symphony «Seven gates of Jerusalem». The premiere took place on January 9, 1997 in Jerusalem, and was attended by a huge international cast: choirs from Munich, Stuttgart and Leipzig and the Jerusalem Symphony Orchestra conducted by Lorin Maazel.

The composition, originally written as a genre of symphonies, grew into a monumental oratorio-cantata size, engaging a huge performative apparatus: an orchestra with an extensive drum section, three choirs, soloists and a narrator. The form of the work is also powerful — the seven movements of the work correspond to the seven legendary gates of the city, in which the composer uses texts taken from the Old Testament — the Book of Psalms and the Book of Prophets (Ezekiel, Jeremiah, Daniel and Isaiah). The fact that the spoken layer of the work is significant for the composer is in his recommendation that the text spoken by the narrator should always be in a language that the listener understands.

The composition rests as an example for the implementation of the «great synthesis» idea, in which the artist refers to universal values and combines the musical traditions of different eras with modern means of expression. Hence we can find in the symphony explicit references to the legacy of great creators of religious, vocal and instrumental forms, the genre of chorale, a cappella singing, and polichorality. Novum in the nearly hour-long song are tubaphones — instruments built of long pipes according to the design of Penderecki himself. The topophonic (spatial) distribution of the musicians also influences the uniqueness of the reception of the work.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie:

Jaki jest wolności smak | Kombi i Filharmonia Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Inauguracja Sezonu / season opening concert - Elgar | Strauss
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
MDF Festival 2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Buika & Apparatjik in Szczecin, Poland
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Mariza - Szczecin 2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
MEISINGER Music Festival - Szczecin 2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Zalewski śpiewa Niemena / Szczecin / 1.10.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
40-lecie zespołu POD BUDĄ 02.10.2018 Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Varius Manx / Kasia Stankiewicz / Filharmonia / Szczecin / 9.10.
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Varius Manx & Kasia Stankiewicz - Koncert promujący płytę "ENT"
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Tribute to Zbigniew Wodecki / Szczecin / 14.10.2018- III koncert
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
70 lat Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Koncert Raz Dwa Trzy / Filharmonia w Szczecinie / 13.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
RAZ DWA TRZY Ważne piosenki / Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Krzysztof Krawczyk / Filharmonia w Szczecinie / 15.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Krzysztof Krawczyk, "Jak minął dzień"
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Paweł Domagała • Szczecin • #1984tour
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Paweł Domagała 1984 Tour - Szczecin Filharmonia
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Nie tylko Strauss Gala
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Szczecinie :

Tak dla piwa na bulwarach!
Wolność - Szczecin
KALI x V8Tour ★ | 29.09 Peron 5 - Szczecin
Peron 5
Festiwal Kolorów w Szczecinie 2018!
Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia
39. PKO Półmaraton Szczecin
Jasne Błonia
Winda do nieba 31 / Vogule Poland / Szczecin
Kolumba 4 - szczeciński loft kultury
Guzior // Szczecin // Evil_ThingsTour // Koncert Premierowy @K4
Kolumba 4 - szczeciński loft kultury
1. Marsz Równości w Szczecinie // Szczecin Pride Festival
Szczecin, Poland
Szczecin Tattoo Convention III Edycja
Netto Arena
Kult koncert Szczecin PomarańczowaTrasa 2018
Szczecin, Poland
Dni Muzyki Żydowskiej - Muzyka Nowej Synagogi
Muzeum Narodowe w Szczecinie