Filipinki @ Stara Rzeźnia, Szczecin [30 września]

Filipinki


46
30
września
16:00 - 19:00

 Strona wydarzenia
Stara Rzeźnia
Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin
Kochani, Filipinki wracają do Szczecina!!! :)

Chluba Szczecina wraca by wspominać swoje lata świetności.
Powracając do korzeni naszego miasta, Fundacja Moja Łasztownia przybliży Państwu historię słynnego nie tylko w Polsce, zespołu Filipinki.
Zapraszamy na popołudnie z Filipinkami: Iwona Racz, Zosia Bogdanowicz, Ela Klausz, Halina Sztejner!
Na naszych gości będzie czekało wiele atrakcji. Zespół Jazzowski, prezentacje historii i fotografii Filipinek. Wspólnie usłyszymy fragment Audiobooka z Radia Szczecin o początkach zespołu, czytany przez Katarzynę Nosowską. Ciepła herbata, ciasto w towarzystwie urokliwych tematów, stworzy niepowtarzalny czas spędzony w Starej Rzeźni.
Zwieńczeniem będzie wyłonienie laureata konkursu fotograficznego o nazwie „Szczecin, Filipinki i ja, czyli lata 60 i 70 zatrzymane w kadrach” do którego serdecznie zapraszamy każdą osobę!
Podczas wydarzenia będziemy chcieli dać odbiorcom szansę na to by przenieść się w lata 60 i 70.
Serdecznie zapraszamy od godziny 16:00
WSTĘP WOLNY!

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym! Regulamin poniżej:

Regulamin konkursu fotograficznego „Szczecin, Filipinki i ja, czyli lata 60 i 70-te zatrzymane w kadrach”

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Szczecin, Filipinki i ja, czyli lata 60 i 70-te zatrzymane w kadrach”, zwanego dalej „Konkursem” jest Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia wraz z Fundacją Moja Łasztownia oraz CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. i Stowarzyszeniem OFFicyna, zwanymi dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest przypomnienie czasów i rozbudzenie wspomnień związanych z twórczością Filipinek, życiem w Szczecinie w latach 60/70-tych XX wieku. Tematyką Konkursu są różnorodne przedstawienia życia osób, zwłaszcza mieszkańców Szczecina, ich młodości, wspomnień minionych lat. W konkursie chodzi o to by nadesłane zdjęcie/-a przedstawiały człowieka/ludzi (nie musi być widoczna cała postać) na tle Szczecina. Ważne jest by miasto Szczecin było rozpoznawalne. Dodatkowo cenne są zdjęcia, na których widoczni są uczestnicy Konkursu w towarzystwie Filipinki/-ek.

II. Uczestnicy konkursu

Konkurs „Szczecin, Filipinki i ja, czyli lata 60 i 70-te zatrzymane w kadrach” adresowany jest do wszystkich chętnych podzieleniem się swoimi pamiątkowymi zdjęciami z lat 60/70-tych, zainteresowanych tamtymi latami czy twórczością Filipinek.

III. Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres [email protected]
Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 1000 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)
2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania),
adres e-mail
tytuł/krótki opis fotografii,
datę i miejsce w Szczecinie wykonania fotografii.

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 29 września 2017 r. do godziny 23:59.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać na globalnych zmianach — rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są również dopuszczalne.
6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
7. Zdjęcia mogą przesyłać ich autorzy, osoby widoczne na zdjęciach bądź członkowie rodziny osób przedstawionych na fotografiach.
8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www oraz fb Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze jedną prace, która zajmie pierwsze miejsce oraz w zależności od ilości nadesłanych prac – drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone 30 września podczas wydarzenia „Filipinki – wspomnienie legendy” organizowanego w Starej Rzeźni oraz na stronie fb Starej Rzeźni (https://facebook.com/rzezniaszczecin/)

V. Nagrody

1. Laureat Konkursu otrzyma następujące nagrody:
za zajęcie I miejsca – nagroda ufundowana przez Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia oraz CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., dyplom + niespodzianka
za zajęcie II miejsca – nagroda ufundowana przez Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia oraz CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., dyplom + niespodzianka
za zajęcie III miejsca – nagroda ufundowana przez Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia oraz CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., dyplom + niespodzianka
2. Jury ma prawo do wyróżnienia innych zdjęć, szczególnie ciekawych i kreatywnych, skrywających niecodzienne historie.
3. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej facebook.com/rzezniaszczecin/
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Stara Rzeźnia:

Koncert Yegor Zabelov
Stara Rzeźnia
Koncert Swinging with Sinatra
Stara Rzeźnia
Walentynkowy koncert Philippe Lemm Trio
Stara Rzeźnia
FEEL GOOD - Pokazy Filmów Pozytywnych: "Mr. Gaga"
Stara Rzeźnia
Koncert Young Stadium Club
Stara Rzeźnia
SZANTYFAN Żeglarskie Spotkanie Poza Sezonem
Stara Rzeźnia

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Szczecinie :

Paluch • Złota Owca • Szczecin • 27.01.2018
Peron 5
Young Igi x Zeamson / Szczecin / K4
Kolumba 4 - szczeciński loft kultury
RUSKA WIXA | Szczecin
Patio Club
SOLD OUT: Nocny Kochanek – DK Słowianin – Szczecin
Dom Kultury Słowianin
SB Maffija Tour / Szczecin
Peron 5
Otsochodzi - Nowy Kolor - Szczecin
Kolumba 4 - szczeciński loft kultury
Ørganek | Szczecin 14.04.2018
Peron 5
ŁĄKI ŁAN I 2.03 I Szczecin, Peron 5
Peron 5
SOLD OUT! Perfect Akustycznie - Koncert / Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
BASS Planet Festival - 10 Edycja
Peron 5